وقتی صحبت از موسسات خیریه میشود همیشه یاد موسساتی می افتیم ...

دقت کردین تو هر مجموعه ای و صنفی سر اینکه چه ...

توجه: پرداخت الکترونیک فطریه در صورتی بلامانع است که شخص، فطریه ...