داستان دختر آبی از اونجایی شروع شد که در بازی استقلال ...